top of page

Getting Things Done

Illustrasjon til kort og brosjyre

Kunden ProduktivNorge, som jobber med GTD, en metodikk for personlig produktivitet, ønsket en illustrasjon som skulle si noe om metoden. Siden dette er en metode som kan benyttes av alle, ønsket jeg å illustrert mennesker fra forskjellige yrkesgrupper som led under tidspress og stress.  En av karakterene skiller seg ut fra mengden, han har full kontroll.

bottom of page