top of page

Tenk!

Lærebok i Ex.phil

Komplekse filosofiske teorier kan være lettere å forstå med pedagogiske illustrasjoner. 

Et lærerikt prosjekt i samarbeid med Universitetsforlaget.

bottom of page