top of page

Gymnastikk

Illustrasjon til Women Who Draw

Women Who Draw er et verdensomspennende illustrasjonsregister for kvinnelige utøvere.

Alle i registeret må illustrere en kvinnefigur som fungerer som profilbilde og viser tegneteknikk og kunstnerisk uttrykk. (Kvinnefiguren behøver ikke være et selvportrett)

Jeg liker å jobbe med kropp og positur, vinkler, retninger, rette # avrundede linjer.

Kroppens form, og mellomrommene kroppen skaper. Balanse og eleganse.

bottom of page