top of page

Fargeleggingsbok

Kunde: FUB, foreldreutvalget for barnehager

Dette er en fargeleggingsbok som er utarbeidet i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehager. Boken inneholder illustrasjoner fra barnehagehverdagen, og tegningene er laget med tanke på at barn og voksne kan ha gode samtaler rundt det som skjer på bildene. Her er situasjoner alle barn kan kjenne seg igjen i uansett funksjonsevne, alder, kjønn, kultur, nasjonalitet etc.

Hver illustrasjon har en overskrift med refleksjonsspørsmål om  ulike situasjoner og samspill i lek, turer, påkledning, måltider. Vi ønsker spesielt at fargeleggingsboken og samtalene rundt tegningene vil føre til mer inkludering i barnehagen: At alle barn opplever at de er verdifulle for fellesskapet!

bottom of page