top of page

Sporveiens Årsrapport 2017

Oppdrag gjennom Dinamo

Jeg fikk æren av å illustrere Sporveiens årsrapport 2017, et fantastisk morsomt prosjekt. Oppdraget var å lage 6 illustrasjoner som til sammen skulle fungere som en helhet. Jeg jobbet ut ifra Sporveiens ønske om en frisk og morsom illustrasjon, full av energi. Illustrasjonen skulle kommuniserte deres fokus på miljø, effektivitet og positive holdning til ny teknologi og fremtidens fremkomstmidler. Illustrasjonen skulle inneholde kjennemerker fra Oslo, som slottet, barcode, rådhuset osv, og personene som ble intervjuet i årsrapporten. Dette var et samarbeid mellom Emma Olsen i Dinamo, og meg. 

bottom of page